Code VVR

Maakt een rolstoelinzittende gebruik van een rolstoeltaxi, dan is veilig vervoer van belang. De Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR) is hiervoor de leidraad. De Code VVR is opgesteld door diverse (belangen)organisaties uit de rolstoel- en vervoerbranche. De code is geactualiseerd. De exacte details van de code vindt u in onze brochure.

De code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is herzien en gaat in per 1 januari 2022. Het doel van de code is om iedereen die geen transfer van een rolstoel naar een vaste stoel in de (taxi)bus kan maken veilig te vervoeren. De code is nu zo aangepast dat ook mensen met een niet gecertificeerde (crashtestbestendige) rolstoel veilig vervoerd kunnen worden.

Hoe weet u of een rolstoel voldoet aan de ISO-norm?

  • In de gebruiksaanwijzing van de rolstoel staat of de rolstoel aan de ISO-norm voldoet.
  • Vaak staat de ISO-norm ook in het frame van de rolstoel gegraveerd.
  • De rolstoel heeft gele stickers op de vastzetpunten.

Rolstoelen met zitortheses geleverd door Exello

Alle rolstoelen met een zitorthese van Exello, die binnen het voorkeurspakket vallen, zijn gecrashtest. Voor meer informatie over uw rolstoel adviseren wij om contact met ons op te nemen. 

Sticker met haaksymbool

Rolstoelen die voldoen aan de ISO-norm zijn herkenbaar aan de stickers met het haaksymbool. Is de rolstoel niet voorzien van een sticker of twijfelt u of de rolstoel wel aan de juiste norm voldoet? Neem dan contact met ons op.

Wat als de rolstoel niet aan de Code VVR voldoet?

Is een rolstoelgebruiker in het bezit van een rolstoel die niet voldoet aan de Code VVR en wordt de rolstoelgebruiker door een taxi vervoerd? Dan is het van belang om na te gaan of de rolstoel vervangen kan worden of dat er andere oplossingen zijn. Neem contact met ons op, wij kunnen u helpen bij vervanging of alternatieve oplossingen.