Code VVR

Maakt een rolstoelinzittende gebruik van een rolstoeltaxi, dan is veilig vervoer van belang. De Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR) is hiervoor de leidraad. De Code VVR is opgesteld door diverse (belangen)organisaties uit de rolstoel- en vervoerbranche. De code is geactualiseerd. De exacte details van de code vindt u in onze brochure.

LET OP! De Code VVR dient dient in principe vanaf 1 juli 2020 ISO gecertificeerd te zijn, herkenbaar aan de sticker met het haaksymbool. Vanwege de coronacrisis is 1 juli 2020 niet haalbaar en wordt de overgangstermijn van de Code VVR verlengd tot 31 december 2021. Ondanks het uitstel blijven partijen, verenigd in het “platform code VVR”, aandacht vragen voor het thema en het belang er van. De inhoud van de Code VVR blijft dan ook onverminderd van kracht.

Belangrijke maatregel voortgekomen uit de Code VVR

De Code VVR stelt dat een rolstoelinzittende alleen in de rolstoel in een taxi vervoerd mag worden als de rolstoel voldoet aan de ISO-norm 7176-19 (crashtest). Een rolstoel die voldoet aan deze ISO-norm is uitgebreid getest. Deze rolstoel kan veilig worden vastgezet met gordels en beschermt bij een aanrijding. Een rolstoel die voldoet aan de ISO-norm is herkenbaar aan een sticker met haaksymbool.

De chauffeur van de rolstoeltaxi neemt vanaf 31 december 2021 de rolstoelinzittende alleen mee als de rolstoel is voorzien van een sticker met haaksymbool.

Hoe weet u of een rolstoel voldoet aan de ISO-norm?

  • In de gebruiksaanwijzing van de rolstoel staat of de rolstoel aan de ISO-norm voldoet.
  • Vaak staat de ISO-norm ook in het frame van de rolstoel gegraveerd.
  • De rolstoel heeft gele stickers op de vastzetpunten.

Rolstoelen met zitortheses geleverd door Exello

Alle rolstoelen met een zitorthese van Exello, die binnen het voorkeurspakket vallen, zijn gecrashtest. Voor meer informatie over uw rolstoel adviseren wij om contact met ons op te nemen. 

Sticker met haaksymbool

Rolstoelen die voldoen aan de ISO-norm zijn herkenbaar aan de stickers met het haaksymbool. Is de rolstoel niet voorzien van een sticker of twijfelt u of de rolstoel wel aan de juiste norm voldoet? Neem dan contact met ons op.

Wat als de rolstoel niet aan de Code VVR voldoet?

Is een rolstoelgebruiker in het bezit van een rolstoel die niet voldoet aan de Code VVR en wordt de rolstoelgebruiker door een taxi vervoerd? Dan is het van belang om na te gaan of de rolstoel vervangen kan worden of dat er andere oplossingen zijn. Neem contact met ons op, wij kunnen u helpen bij vervanging of alternatieve oplossingen.

Veelgestelde vragen

Vragen over de code VVR

Er zijn onlangs een aantal wijzigingen doorgevoerd in de code VVR. De belangrijkste wijzigingen voor de cliënten van Exello worden hieronder benoemd.

– Vanaf 31 december 2021 mogen cliënten alleen nog in een crash geteste rolstoel (conform ISO-7176-19) vervoerd worden. Indien mogelijk dienen zij een overstap te maken naar een reguliere zitplaats.     

 – Clienten met een op maat gemaakte rolstoel, die niet crash getest kan worden ivm de complexiteit van de rolstoel, mogen vanaf 31 december 2021 alleen nog individueel vervoerd worden. Wilt u weten of dit geldt voor uw op maat gemaakte rolstoel van Exello? Neem dan gerust contact met ons op. 

Door het toepassen van de nieuwe richtlijnen is er een duidelijke grens over wat volgens internationale normen als voldoende veilig wordt beschouwd en wat niet. Er wordt voornamelijk gekeken naar de internationaal erkende standaard, de ISO-normen. Dit geldt voor zowel de rolstoelen als het vastzet systeem. 

De richtlijnen zorgen voor duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Dit zijn de chauffeurs, passagiers, begeleiders etc. Voorheen was de chauffeur verantwoordelijk voor het garanderen van veilig vervoer. De chauffeur moest beoordelen of iemand zittend in zijn/haar rolstoel veilig vervoerd zou kunnen worden. Een verkeerde inschatting kon leiden tot onveilige situaties. 

Vanaf 31 december 2021 mogen chauffeurs vervoer weigeren. Hieronder wordt weergeven wanneer dit kan gebeuren. 

De chauffeur mag een passagier weigeren wanneer:

– de passagier niet over een crash geteste rolstoel beschikt en niet in staat is om een overstap te maken.

– de passagier de gordel niet kan of wil dragen. Hiervoor kan de passagier ontheffing aanvragen bij het CBR.

– hij/zij inschat dat het vervoer niet veilig kan verlopen om wat voor reden dan ook.  

– de bagage niet veilig vast kan worden gezet door bijvoorbeeld een gebrek aan vastzetmogelijkheden.

Wanneer het bedrijf of de instelling niet over een TX-Keur beschikt of een opdrachtgever heeft niet het eist, zijn de richtlijnen niet vanzelf van toepassing. De chauffeur is echter verantwoordelijk voor de passagiers, dus in het geval van een incident heeft hij of zij een probleem. 

De veiligheid en de vastzet systemen van het voertuig worden gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De bedrijven die zich aan de code VVR dienen te houden worden gecontroleerd vanuit TX-Keur op de veiligheid van het voertuig én alle overige aspecten.

De Code VVR bij Sociaal Fonds Taxi is opgesteld/onderschreven door de volgende organisaties die bij het doelgroepenvervoer betrokken zijn:

  • Ieder(in), namens de gebruikers van het doelgroepenvervoer
  • KNV taxi en zorgvervoer, namens de taxibedrijven
  • Vakbonden FNV en CNV vakmensen, namens de taxichauffeurs en overig personeel
  • TX keur, als kwaliteitskeurmerk
  • Firevaned, de branchevereniging voor medische hulpmiddelen
  • Omnibuzz, opdrachtgever van het doelgroepenvervoer
  • Seniorenorganisatie KBO-PCOB.

De Code VVR is geactualiseerd, beter leesbaar gemaakt en met meer aandacht en een duidelijke keuze voor de veiligheid van de passagiers. Helaas geeft de heer A. Peters (Stichting Vast = Beter) op eigen titel nog steeds de oude Code VVR uit. Dat levert uiteraard onduidelijkheid op. Daarom willen we benadrukken dat de Code VVR die op de website van Sociaal Fonds Taxi staat de enige actuele, door alle bovengenoemde organisaties gehanteerde en erkende code is.

Een crash geteste rolstoel is een type rolstoel welke een crashtest (botsproef) heeft ondergaan volgens de internationaal erkende standaardnorm (ISO-7176-19), en is daarmee gecertificeerd voor deze norm.

Een crash geteste rolstoel is herkenbaar aan de haaksymboolstickers (zie onder ‘haaksymboolstickers’) bij de aanhaakpunten. Verder kan in de handleiding en/of in het frame vermeld staan dat de rolstoel crash getest is volgens ISO-7176-19.

De haaksymboolstickers dienen sowieso altijd aanwezig te zijn voor de herkenbaarheid voor chauffeurs.

Een crash geteste rolstoel voldoet qua constructie en stevigheid aan de keuringseisen waardoor er minder kans bestaat op letsel voor de passagier en medepassagiers bij een ongeval of noodstop. Een crash geteste rolstoel heeft, voor de chauffeur, duidelijke, geschikte aanhaakpunten om de rolstoel veilig vast te zetten.  

Een crash geteste rolstoel is geaccepteerd als vervangende zitplaats in het personenvervoer, een niet crash geteste rolstoel vanaf 31 december 2021 niet meer.

Het is niet verplicht wanneer het mogelijk is dat de passagier een overstap maakt naar een reguliere zitplaats. Dit is altijd de beste keus. De rolstoel kan dan mee als bagage. Indien dit niet mogelijk is, moet de rolstoel wel crash getest zijn.

Als de rolstoel niet crash getest is, moet de passagier een overstap maken naar een reguliere zitplaats. Dit is niet altijd mogelijk. In dit geval zal het vervoer geweigerd worden.

Wanneer uw rolstoel niet crash getest kan worden dient u vóór 31 december 2021 over een rolstoel te beschikken die wel crash getest is. 

Wanneer dit niet op tijd gerealiseerd kan worden en de passagier geen overstap kan maken naar een reguliere zitplaats, zal het vervoer geweigerd worden. Het is belangrijk dat de chauffeurs hier een melding van maken. 

De sticker met het haaksymbool moet minimaal 12 mm hoog zijn, goed leesbaar zijn en over voldoende contrast beschikken ten opzichte van de achtergrond. Deze eisen zijn internationaal bepaald. 

Het is van belang dat de stickers bij alle aanhaakpunten van de rolstoel zichtbaar zijn. Wanneer de stickers niet duidelijk te zien zijn,  kan het vervoer geweigerd worden.  De rolstoelen van Exello zijn voorzien van onderstaande sticker. 

Haaksymbool Exello

Wanneer uw rolstoel niet over de stickers beschikt, dient u contact op te nemen met de partij waar uw rolstoel vandaan komt. Zij kunnen controleren of de rolstoel aan de eisen voldoet, en wanneer dit het geval is kunnen zij de stickers op de juiste manier opplakken. 

Onterecht geplakte stickers op een rolstoel kunnen nooit de verantwoording zijn van een vervoerder of chauffeur, maar altijd van de bezitter of leverancier van betreffende rolstoel. Bij ongevallen zal de aansprakelijkheid neergelegd worden bij de verantwoordelijke. 

U komt in aanmerking voor individueel vervoer wanneer u vervoerd moet worden met een aangepaste rolstoel, die volgens uw leverancier niet crash getest kan worden. U komt ook in aanmerking voor individueel vervoer wanneer u niet in staat bent om in een regulier model rolstoel te zitten die wél te vervangen is door een crash geteste rolstoel. 

Afhankelijk van de situatie zal de uitvoering van individueel vervoer in overleg gaan met de organisatie (gemeente, verzekeraar, etc.) die hiervoor toestemming moet geven.

Die organisatie zal dit moeten communiceren naar de vervoerder. Een passagier dient ook vooraf contact op te nemen met de vervoerder om dit te melden.

Ja, dit is toegestaan. Individueel vervoer is weliswaar bedoeld om het voor medepassagiers veiliger te maken. Een begeleider heeft, als het goed is, kennis van de rolstoel, eventuele randapparatuur, etc. en kan daarom beter dan een willekeurige medepassagier de risico’s inschatten en hier in het belang van de eigen veiligheid naar handelen.